Cà Phê Coldbrew (Coldbrew Coffee)


Card image

COLDBREW F01

NATURAL FERMENTED

 • Ia-hrung, Ia Bă, Gia Lai, Vn
 • Original Robusta (Organic)
 • Quy cách: 230ml
 • Giá: 60.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

COLDBREW S02

100% RIPE ROBUSTA

 • Ia-hrung, Ia Bă, Gia Lai, Vn
 • Original Robusta (Organic)
 • Quy cách: 230ml
 • Giá: 60.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

COLDBREW S01

SIDAMO ETHIOPIA G2

 • Sidama, Ethiopia, Africa
 • Original Arabica (Organic)
 • Quy cách: 230ml
 • Giá: 60.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

COLDBREW S03

KENYA AA PLUS MOUNT

 • Kenya, Africa
 • Original Arabica (Organic)
 • Quy cách: 230ml
 • Giá: 60.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

COLD HD01

ARABICA VIETNAM

 • Xuân Trường, Lâm Đồng, Vn
 • Original Arabica
 • Quy cách: 230ml
 • Giá: 60.000 Vnđ

VIEW MORE

Cà Phê Hữu Cơ (Organic Coffee)


Card image

HD03

ROBUSTA VIETNAM

 • Ia-hrung, Ia Bă, Gia Lai, Vn
 • Original Robusta
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 50.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

HD01

ARABICA VIETNAM

 • Xuân Trường, Lâm Đồng, Vn
 • Original Arabica
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 90.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

S01

SIDAMO ETHIOPIA G2

 • Sidama, Ethiopia, Africa
 • Original Arabica (Organic)
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 150.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

S02

100% RIPE ROBUSTA

 • Ia-hrung, Ia Bă, Gia Lai, Vn
 • Original Robusta (Organic)
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 110.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

S03

KENYA AA PLUS MOUNT

 • Kenya, Africa
 • Original Arabica (Organic)
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 200.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

F01

NATURAL FERMENTED

 • Ia-hrung, Ia Bă, Gia Lai, Vn
 • Original Robusta (Organic)
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 200.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

BL73

BLEND ĐẬM VỊ 73

 • Vietnam
 • Blend 7Ro : 3Ar
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 90.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

BL55

BLEND HÀI HÒA 55

 • Vietnam
 • Blend 5Ro : 5Ar
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 100.000 Vnđ

VIEW MORE

Cà Phê Detox (Enema Coffee)


Card image

DETOX ENA01

EARLY YELLOW

 • Ia-hrung, Ia Bă, Gia Lai, Vn
 • Original Robusta (Organic)
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 85.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

DETOX ENA02

YELLOW TAN

 • Ia-hrung, Ia Bă, Gia Lai, Vn
 • Original Robusta (Organic)
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 75.000 Vnđ

VIEW MORE

Card image

DETOX ENA03

BROWN

 • Ia-hrung, Ia Bă, Gia Lai, Vn
 • Original Robusta (Organic)
 • Quy cách: 200Gr
 • Giá: 75.000 Vnđ

VIEW MORE

Cà Phê Green Bean


Card image

GR01-GREEN BEAN

ROBUSTA ORGANIC

 • Ia-hrung, Ia Bă, Gia Lai, Vn
 • Original Robusta (Organic)
 • Quy cách: 01Kg / 05Kg
 • Giá: Liên Hệ

VIEW MORE

Card image

GR02-GREEN BEAN

ROBUSTA S16 CLEAN

 • Gia Lai, Vn
 • Original Robusta
 • Quy cách: 01Kg / 05Kg
 • Giá: Liên Hệ

VIEW MORE

Card image

GR03-GREEN BEAN

ARABICA VIETNAM

 • Lâm Đồng, Vn
 • Original Arabica
 • Quy cách: 01Kg / 05Kg
 • Giá: Liên Hệ

VIEW MORE

Card image

GR04 GREEN BEAN

SIDAMO ETHIOPIA G2

 • Sidama, Ethiopia, Africa
 • Original Arabica (Organic)
 • Quy cách: 01Kg / 05Kg
 • Giá: Liên Hệ

VIEW MORE

Blog PostedVNO COFFEE BEAN