PHIN GIẤY YAMANAKA – TÚI LỌC CÀ PHÊ YAMANAKA

Phin giấy Yamanaka có 2 tai cài vào miệng ly, có thể đặt để vừa nhiều kiểu ly tách khác nhau.

Dễ dàng rót nước sôi với miệng túi lọc thẳng đứng và rộng .

Cà phê vẫn đủ không gian để nở ra mà túi lọc vẫn không nhúng vào trong nước cà phê.

Tiện dụng mọi lúc mọi nơi, dễ dàng sử dụng, thân thiện môi trường.

0988884073