Tag Archives: Cà Phê Hữu Cơ

Cà phê hữu cơ ( organic coffee ) là loại cà phê được canh tác theo kiểu hữu cơ, được canh tác trên vùng đất sạch không có phân bón tổng hợp hoặc hóa chất được sử dụng trong trồng trọt hoặc sản xuất. Có nghĩa là hạt cà phê sạch 100% từ a-z, từ lúc trồng cho đến khi bạn thưởng thức.

0988884073