Tag Archives: Cà phê phin giấy

Cà phê phin giấy hay cà phê túi lọc là một dạng cà phê gói kiểu du lịch, dễ dàng mang theo và sử dụng tiện lợi không cần thêm dụng cụ. Cà phê rang xay sẵn và được lưu trữ trong túi giấy lọc có chức năng như một chiếc phin giấy khi pha.

0988884073